ژنرال نیروی هوایی آمریکا به سمت فرماندهی نظامی ناتو منصوب شد

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر