موساد: با بسیاری از کشورهای عربی ارتباط داریم

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

رئیس سازمان موساد با متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله به نفتکش‌ها و فرودگاه‌های عربستان سعودی، گفت، با بسیاری از کشورهای عربی علیه ایران همکاری می‌کنند

منابع خبر