پارک ائل ‌گلی در تبریز

گزارش تصویری/ پارک ائل ‌گلي در تبريز
شفاف
خبرگزاری فارس -

خبرگزاری فارس: ائل‌گلی از گردشگاه‌های زیبا و دلکش تبریز است که در جنوب شرقی تبریز بر دامنه تپه‌ای واقع شده‌است. مساحت استخر بزرگ این پارک تاریخی ۵۴ هزار و ۶۷۵ متر مربع است.در مرکز استخر، عمارت با‌شکوه دو طبقه‌ای ساخته شده‌است

منابع خبر
زیبایی های پارک ائل ‌گلی در تبریز جهان نیوز -
گزارش تصویری/ پارک ائل ‌گلی در تبریز شفاف -
پارک ائل ‌گلی در تبریز خبرگزاری فارس -