اتوبوسی اسپرت با طراحی ایرانی +عکس

اتوبوسی اسپرت با طراحی ایرانی +عکس
فردا
فردا -

باشگاه خبرنگاران: شاید طراحی کردن یک اتوبوس کار سختی نباشد اما از آنجایی که در آینده نیز به اتوبوس نیاز است باید طراحان بیشتر به این وسیله نقلیه توجه داشته باشند. تا به حال طرح های خاصی برای اتوبوس ارائه شده است که یکی از جالب ترین آن ها را در ادامه مرور خواهیم کرد.

"محمد غزل" طراح ایرانی را با خودرو حشره ای به یاد دارید. این طراح برجسته خودرو یک طرح اتوبوس نیز در کارتابل خود دارد که به اتوبوس الکتریکی شهرت دارد. این اتوبوس یکی از طرح هایی است که آینده درخشانی در مقابل خود دارد.

منابع خبر
اتوبوسی اسپرت با طراحی ایرانی +عکس فردا -
اتوبوسی اسپرت با طراحی ایرانی +عکس باشگاه خبرنگاران -