ترکیب فولاد خوزستان مشخص شد

خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

ترکیب تیم فوتبال خوزستان برای دیدار مقابل السد قطر مشخص شد

منابع خبر
ترکیب فولاد خوزستان مشخص شد خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳