عربی ۲۱: ترامپ در باره ایران سردرگم است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران - ایرنا - پایگاه خبری "عربی ۲۱" در گزارشی به قلم "یاسر الزعاتره" با اشاره به رفتارهای ضد و نقیض رییس جمهوری آمریکا در قبال تهران، این نحوه برخورد را ناشی از سردرگمی "دونالد ترامپ" در پرونده ایران توصیف کرد

منابع خبر
عربی ۲۱: ترامپ در باره ایران سردرگم است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸