آتش‌سوزی مرگبار برجی در ابوظبی

20:35 - آتش‌سوزی مرگبار برجی در ابوظبی
خبر خونه
جهان نیوز - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

این آتش‌سوزی در طبقه سوم برج ۱۰ طبقه‌ای رخ داد که نیروهای آتش‌نشانی توانستند پس از یک ساعت اطفای حریق کردند و جسد سه کارگر که در واحد مسکونی بودند، کشف و به پزشکی قانونی ابوظبی منتقل شد.

منابع خبر
آتش‌سوزی مرگبار برجی در ابوظبی جهان نیوز - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
۲۰:۳۵ - آتش‌سوزی مرگبار برجی در ابوظبی خبر خونه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
آتش‌سوزی مرگبار برجی در ابوظبی عصر ایران - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲