شکلک در آوردن مک کین در سنا (+عکس)

شکلک در آوردن مک کین در سنا (+عکس)
عصر ایران
عصر ایران - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

عصر ایران - جان مک کین سناتور جمهوریخواه و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در جلسه این هفته  کمیته روابط خارجی سنا در مورد بحران اوکراین در حال شکلک در آوردن به یکی از مستمعان حاضردر جلسه است.

منابع خبر
شکلک در آوردن مک کین در سنا/عکس فردا - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
شکلک در آوردن مک کین در سنا (+عکس) عصر ایران - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳