مدیر شبکه تهران تغییر کرد

خبرگزاری مهر - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مسعود احمدی افزادی مدیریت شبکه تهران را برعهده داشت که با حکم جدید علی درابی معاون سیما، مقیسه به عنوان مدیر جدید این شبکه انتخاب شد.

همچنین مسعود احمدی افزادی به عنوان مدیر جدید شبکه سلامت انتخاب شد. وی قبل از مدیریت شبکه تهران مدیر رادیو جوان بود.

منابع خبر
مدیر شبکه تهران تغییر کرد تابناک - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
مدیر شبکه تهران تغییر کرد جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
مدیر شبکه تهران تغییر کرد فردا - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
مدیر شبکه تهران تغییر کرد عصر ایران - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
مدیر شبکه تهران تغییر کرد خبرگزاری مهر - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱