فدراسیون جودو ایران تعلیق شد

صدای آلمان - ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

فدراسیون جودو ایران در پی رخدادهای رقابت‌های جهانی توکیو تعلیق شد. سعید ملایی، جودوکای ایرانی گفته بود که در آن رقابت‌ها برای فرار از رویارویی با حریف اسرائیلی، به خواست مسئولان ایرانی تن به باخت مصلحتی داده است

منابع خبر
فدراسیون جودو ایران تعلیق شد صدای آلمان - ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
فدراسیون جهانی جودو ایران را تعلیق کرد بی بی سی فارسی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۸