آقای رئیس جمهور! هشدار آیت الله مصباح را جدی بگیرید! (عکس)

آقای رئیس جمهور! هشدار آیت الله مصباح را جدی بگیرید! (عکس)

شفاف
شفاف -

 

منابع خبر
آقای رئیس جمهور! هشدار آیت الله مصباح را جدی بگیرید! (عکس) عصر ایران -