اهداء گواهی ثبت مجموعه اسناد بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸
منابع خبر