اهداء گواهی ثبت مجموعه اسناد بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

خبرگزاری جمهوری اسلامی -
منابع خبر
اهداء گواهی ثبت مجموعه اسناد بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی خبرگزاری جمهوری اسلامی -