نرخ غیرمرجع ارزها درسومین روز کاری مرکز مبادلات ارزی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ مهر ۱۳۹۱

تهران- بانک مرکزی نرخ غیرمرجع ارزها در سومین روز کاری مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد.

منابع خبر
نرخ غیرمرجع ارزها درسومین روز کاری مرکز مبادلات ارزی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ مهر ۱۳۹۱
۱۱میلیون دلار معامله در مرکز مبادلات ارزی انجام شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ مهر ۱۳۹۱