کمیسر حقوق بشر شورای اروپا: تبعیض علیه اقلیت ها در فرانسه افزایش یافته است

یورو نیوز - ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا می گوید که باوجود وضع قوانین و اتخاذ تدابیر برای مبارزه با نژادپرستی در فرانسه، تبعیض و خشونت علیه اقلیت های قومی و مذهبی…

منابع خبر