کمیسر حقوق بشر شورای اروپا: تبعیض علیه اقلیت ها در فرانسه افزایش یافته است

یورو نیوز -

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا می گوید که باوجود وضع قوانین و اتخاذ تدابیر برای مبارزه با نژادپرستی در فرانسه، تبعیض و خشونت علیه اقلیت های قومی و مذهبی…

منابع خبر
ممنوعیت رسانه‌ای “خاتمی” نشانه بازیچه شدن قوه قضاییه است جنبش راه سبز -