ترور یکی از رهبران شیعیان سیدنی استرالیا

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

کوالالامپور - ایرنا – یکی از رهبران شیعیان استرالیا روز دوشنبه خارج از یک حسینیه در جنوب غرب سیدنی ترور شد.

منابع خبر
ترور یکی از رهبران شیعیان سیدنی استرالیا خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳