اکثریت شاغلین افغانستانی در ایران بیمه نیستند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تعداد بیمه شدگان تبعه کشور افغانستان نسبت به جمعیتی که مقیم و شاغل در ایران هستند، بسیار کم است و برای خدمت رسانی به این افراد برنامه‌ریزی و اقدامات مناسب با همکاری سایر نهادها و سفارت افغانستان انجام شده است

منابع خبر
اکثریت شاغلین افغانستانی در ایران بیمه نیستند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل