ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور، عالی ترین نهاد تصمیم گیر در عرصه مهدویت است

ایلنا -

شکیل پرونده حقوقی علیه رسانه های صهیونیستی که مخالف ترویج تفکر منجی گرایی هستند، از جمله فعالیت های مهم جشنواره بین المللی آخرین منجی ذیل نظر ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور است. تشکیل ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور با محوریت سازمان صدا و سیما، ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، بنیاد مهدی موعود (عج)، پژوهشکده مهدویت، و اداره کل ارشاد قم اقدامی مهم در جهت تصمیم گیری واحد و کلان در عرصه مهدویت است و با حکمی که در ماه گذشته از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای محمد حسین استاد به عنوان دبیر ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور صادر شد، امروز ستاد مذکور عالیترین نهاد تصمیم گیری در عرصه مهدویت است. به گزارش ایلنا ، محمد داوودی؛ مشاور امور حقوقی جشنواره بین المللی آخرین منجی، ضمن بیان این مطلب گفت: دومین جشنواره بین المللی آخرین منجی از شکل گیری ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور استقبال می کند و تمامی امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار ستاد مذکور قرار داده است. وی تصریح کرد: تشکیل پرونده حقوقی علیه رسانه های صهیونیستی که مخالف ترویج تفکر منجی گرایی هستند، از جمله فعالیت های مهم جشنواره بین المللی آخرین منجی ذیل نظر ستاد هماهنگی جشنواره های مهدوی کشور است. پایان پیام.

منابع خبر