گوشی موبایل قالیباف (عکس)

عصر ایران - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
منابع خبر
گوشی موبایل قالیباف (عکس) عصر ایران - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
گوشی موبایل قالیباف+عکس باشگاه خبرنگاران - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴