آغاز پرداخت سپرده‌های تا ۱۰۰میلیون تومان به صورت کاسپین

پرداخت وجوه سپرده گذاران کاسپین تا سقف 20 میلیون تومان
عصر اعتبار
فردا - ۲۴ تیر ۱۳۹۶

روند تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به سرعت توسط بانک مرکزی از طریق موسسه اعتباری کاسپین در حال انجام است و به این ترتیب ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند

منابع خبر