نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی به "مرگ مشکوک" ماجد الماجد

صدای آلمان - ۱۵ دی ۱۳۹۲

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان گسیل هیئتی ایرانی به لبنان برای رسیدگی به علت مرگ ماجد الماجد، تروریست تبعه عربستان سعودی شدند. الماجد اخیرا در بیمارستانی در بیروت درگذشت

منابع خبر