سخنرانی‌های امام را گوش کنید و به حرف‌هایی که می‌زند عمل کنید

خبرگزاری میزان -

برادران عزیزم سخنرانی‌های امام را گوش کنید و به حرف‌هایی که می‌زند عمل کنید، چون تنها امام است که می‌تواند ما را از شر شیاطین چه ظاهری و چه باطنی حفظ کند، به رهنمود‌های امام عمل کنید

منابع خبر
سخنرانی‌های امام را گوش کنید و به حرف‌هایی که می‌زند عمل کنید خبرگزاری میزان -