«آمریکا تا مارس ۲۰۱۷ برنامه‌ای برای کناره گیری اسد ندارد»

آمریکا برنامه‌ای برای کنار رفتن اسد تا سال 2017 ندارد
خدمت
رادیو کوچه - ۱۶ دی ۱۳۹۴

طبق اسناد محرمانه، آمریکا بی‌آن‌که با دیگر گروه های دخیل در حل بحران سوریه مذاکره کند، زمان کناره گیری اسد را ۶ ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات آزاد سوریه در نظر […]

منابع خبر