کشته شدن ۶۹ خبرنگار در حین کار در سال ۲۰۱۵

کشته شدن ۶۹ خبرنگار در حین کار در سال ۲۰۱۵
کلمه
کلمه - ۸ دی ۱۳۹۴

چکیده : بر اساس این گزارش سوریه بیشترین آمار قربانی خبر نگاران را دارد و در این کشور جنگ زده در سال ۲۰۱۵ سیزده روزنامه نگار و خبرنگار کشته شده اند. این رقم کمتر از آمار سال ۲۰۱۴ است...

در سال ۲۰۱۵ شصت و نه خبرنگار در حین انجام کار در سرتاسر جهان کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس کمیته حمایت از خبرنگاران در نیویورک با انتشار گزارشی با اعلام این موضوع گفته است ۲۸ تن از این خبرنگاران از سوی گروه های افراطی اسلامگرا کشته شده اند.

بر اساس این گزارش سوریه بیشترین آمار قربانی خبر نگاران را دارد و در این کشور جنگ زده در سال ۲۰۱۵ سیزده روزنامه نگار و خبرنگار کشته شده اند. این رقم کمتر از آمار سال ۲۰۱۴ است.

در آمار سال ۲۰۱۵ کمیته حمایت از خبرنگاران ۸ روزنامه نگار نشریه فکاهی شارلی ابدو نیز جمع زده و به جمع خبرنگاران و روزنامه نگارانی که از سوی گروه های افراطی اسلامگرا کشته شده اند ، افزوده شده اند.

در ماه اکتبر ۲۰۱۵ نیز دو خبرنگار سوری به نام های ” فارس حمادی ” و ” ابراهیم عبدالقادر” از سوی گروه تروریستی داعش کشته شدند.

بر اساس گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران از میان ۶۹ خبرنگار کشته شده در سال ۲۰۱۵ ، ۲۸ تن از آنان پیش از کشته شدن پیام های تهدید آمیز دریافت کرده بودند.

اغلب این خبرنگاران پیگیر سوژه های خبری حساس و پر خطر بوده اند و برخی از آنها نیز در مناطق جنگی و خطرناک کار می کردند.

بر اساس این گزارش کشورهای یمن، لیبی، عراق و سوریه خطرناک ترین محل ها برای کار خبرنگاران اعلام شده است.

منابع خبر