ذخایر اورانیوم غنی شده ۳.۶۷ درصد از ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرد

خبرگزاری دانشجو - ۱۰ تیر ۱۳۹۸
منابع خبر