ابتکاری جالب برای سبقت در بزرگراه ها +عکس

ابتکاری جالب برای سبقت در بزرگراه ها +عکس
خدمت
خدمت -

به گزارش خدمت به نقل از باشگاه خبرنگاران: شرکت سامسونگ برای رفع مشکل رانندگان در جاده ها و سبقت از خودروهای سنگین دست به طراحی جالب زده است.

این شرکت با نصب نمایشگرهای بزرگ پشت کامیونها و خودروهای سنگین قصد دارد تا رانندگان را در مشاهده و انجام بدون خطر سبقت، یاری کند

منابع خبر
ابتکاری جالب برای سبقت در بزرگراه ها +عکس خدمت -
ابتکاری جالب برای سبقت در بزرگراه ها جهان نیوز -
ابتکاری جالب برای سبقت در جاده‌ها تابناک -
ابتکاری جالب برای سبقت در بزرگراه‌ها تابناک -
ابتکاری جالب برای سبقت در بزرگراه‌ها آفتاب -