کلک چینی‌ها برای صادرات اجناس به ایران

جهان نیوز - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

بر اساس بررسی های کارشناسان یکی از دستگاه های نظارتی، برخی شرکت ها و تولیدکنندگان چینی که با واردکنندگان ایرانی در ارتباط هستند، برای کمک به این بازرگانان ایرانی روی مارک اصلی برخی لوازم مانند پوشاک، برچسب یک تولیدکننده گمنام را الصاق می کنند تا گمرک کشور از آنها عوارض کمتری دریافت کند.

منابع خبر