کلک چینی‌ها برای صادرات اجناس به ایران

جهان نیوز -

بر اساس بررسی های کارشناسان یکی از دستگاه های نظارتی، برخی شرکت ها و تولیدکنندگان چینی که با واردکنندگان ایرانی در ارتباط هستند، برای کمک به این بازرگانان ایرانی روی مارک اصلی برخی لوازم مانند پوشاک، برچسب یک تولیدکننده گمنام را الصاق می کنند تا گمرک کشور از آنها عوارض کمتری دریافت کند.

منابع خبر
کلک چینی‌ها برای صادرات اجناس به ایران جهان نیوز -
کلک چینی ها برای صادرات اجناس به ایران تابناک -
کلک چینی ها برای صادرات اجناس به ایران جهان نیوز -