القاعده یمن، فرانسه را تهدید به حملات جدید کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ دی ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - یک مقام ارشد شاخه القاعده در یمن ، فرانسه را تهدید کرد که به دنبال کشتار مجله شارلی ابدو و یک سوپرمارکت در پاریس منتظر حملات تازه باشد.

منابع خبر
القاعده یمن، فرانسه را تهدید به حملات جدید کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ دی ۱۳۹۳