ادامه واکنش ها به نتایج انتخابات ترکیه

خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

اظهارنظرها و موضع گیری های دو حزب اصلی شرکت کننده در انتخابات اخیر ترکیه همچنان ادامه دارد

منابع خبر
ادامه واکنش ها به نتایج انتخابات ترکیه خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸