اینترنت قابل لمس ۳بعدی در راه است!

فردا -

مهر: عباس آسوشه  با اشاره به بزرگترین طرح تحقیقات و نوآوری در اروپا که در طول ۷ سال یعنی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ نزدیک به۸۰ میلیارد یورو بودجه به آن اختصاص داده شده است اظهار داشت: هدف این طرح جذب و علاقه مندسازی عموم مردم به مسائل علمی و ترغیب دانشمندان در جهت اهداف پروژه و انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه صنایع غیر فسیلی است

منابع خبر
اینترنت قابل لمس ۳بعدی در راه است! فردا -
اینترنت قابل لمس ۳بعدی می‌آید تابناک -
اینترنت قابل لمس ۳بعدی می‌آید فرارو -
اینترنت قابل لمس ۳بعدی می‌آید آفتاب -