بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی

بدهي 13 هزار ميليارد توماني دولت به بانك مركزي
خبرگزاری فارس
عصر ایران -

فارس: بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال جاری با افزایش ۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد. بانک مرکزی در آخرین آمار خود بدهی بخش دولتی به این بانک را معادل ۱۳ هزار و ۳۰۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است.این رقم بیانگر افرایش ۱/۲ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری است. این گزارش حاکی‌است بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در خرداد سال ۸۸ در مقایسه با اسفند سال گذشته معادل ۲۷۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی با کاهش ۱/۱ درصدی در طول سال ۸۷ معادل ۱۳ هزار و ۲۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان گزارش شده بود.  .

منابع خبر
بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی عصر ایران -
بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تابناک -
بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی خبرگزاری فارس -