امتیاز باشگاه صبای قم واگذار می‌شود

امتیاز باشگاه صبای قم واگذار می‌شود
فرهیختگان
فرهیختگان -

تعداد بازدیدها: ۳۲ فرهیختگان آنلاین: استان قم برای واگذاری باشگاه صبا شرایطش را اعلام کرد. عباس جهان‌بین مدیرکل تربیت بدنی استان قم و سرپرست جدید باشگاه صبا گفت: «با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر قانونی در بودجه وجود دارد و دولت نمی‌تواند برای باشگاه‌ها هزینه کند به دنبال جذب حامیان مالی ماندگار برای صبای قم هستیم. حسین هدایتی و چند شرکت خصوصی خواهان در اختیار گرفتن امتیاز صبای قم هستند.» وی ادامه داد: «استان قم شرایطی برای واگذاری امتیاز صبا دارد. شرایط طرف مقابل را هم در نظر می‌گیریم اما شرط اصلی استان برای واگذاری تیم صبا این است که تیم با نام قم در رقابت‌ها شرکت کند و از داخل استان خارج نشود و تمرینات و بازی این تیم در استان قم انجام شود. اگر شرایط برای واگذاری امتیاز باشگاه صبا فراهم نشود استانداری با حمایت شرکت‌های خصوصی که به عنوان حامی مالی با ما همکاری می‌کنند باشگاه صبای قم را اداره خواهد کرد.» استان قم برای واگذاری باشگاه صبا شرایطش را اعلام کرد.

"تعداد بازدیدها: ۳۲ فرهیختگان آنلاین: استان قم برای واگذاری باشگاه صبا شرایطش را اعلام کرد"عباس جهان‌بین مدیرکل تربیت بدنی استان قم و سرپرست جدید باشگاه صبا گفت: «با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر قانونی در بودجه وجود دارد و دولت نمی‌تواند برای باشگاه‌ها هزینه کند به دنبال جذب حامیان مالی ماندگار برای صبای قم هستیم. حسین هدایتی و چند شرکت خصوصی خواهان در اختیار گرفتن امتیاز صبای قم هستند.» وی ادامه داد: «استان قم شرایطی برای واگذاری امتیاز صبا دارد. شرایط طرف مقابل را هم در نظر می‌گیریم اما شرط اصلی استان برای واگذاری تیم صبا این است که تیم با نام قم در رقابت‌ها شرکت کند و از داخل استان خارج نشود و تمرینات و بازی این تیم در استان قم انجام شود. اگر شرایط برای واگذاری امتیاز باشگاه صبا فراهم نشود استانداری با حمایت شرکت‌های خصوصی که به عنوان حامی مالی با ما همکاری می‌کنند باشگاه صبای قم را اداره خواهد کرد.»

منابع خبر
امتیاز باشگاه صبای قم واگذار می‌شود فرهیختگان -
امتیاز باشگاه صبای قم واگذار می‌شود خبر آنلاین -
امتیاز باشگاه صبای قم واگذار می‌شود خبر آنلاین -