تبرئه رئیس سابق صندوق بین المللی پول از اتهام ترویج روسپیگری

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۴

پاریس- ایرنا- دادگاهی در شهر لیل فرانسه «دومینیک استراوس کان» رئیس سابق صندوق بین المللی پول را که به اتهام ترویج روسپیگری دستگیر شده بود٬ تبرئه کرد.

منابع خبر