گزارش تصویری/ سرزمین مهر: زندگی عشایر چالدران -۲

گزارش تصویری/ سرزمین مهر: زندگی عشایر چالدران -2
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ آبان ۱۳۸۸

چالدران به لحاظ داشتن آب و هوای معتدل و داشتن مراتع سرسبز همه ساله میزبان عشایر و دامهای آنان است.

منابع خبر
زندگی عشایر چالدران جهان نیوز - ۲۱ آبان ۱۳۸۸