مراسم ختم تختی در سال ۱۳۴۶ (عکس)

مراسم ختم تختی در سال 1346 (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۱۶ دی ۱۳۹۲

عکس مراسم ختم غلامرضا تختی در مسجد فخر تهران در سال ۱۳۴۶

منابع خبر
مراسم ختم تختی در سال ۱۳۴۶ جهان نیوز - ۱۶ دی ۱۳۹۲
مراسم ختم تختی در سال ۱۳۴۶ (عکس) عصر ایران - ۱۶ دی ۱۳۹۲