محاکمه دوباره مبارک و دو فرزندش به اتهام اختلاس

یورو نیوز -

*خبر کوتاه* محاکمه حسنی مبارک، رییس جمهور سابق مصر و دو فرزندش به اتهام اختلاس، از روز شنبه آغاز شد. آقای مبارک ۸۶ ساله که در یک بیمارستان نظامی…

منابع خبر
محاکمه دوباره مبارک و دو فرزندش به اتهام اختلاس یورو نیوز -
محاکمه مجدد مبارک و پسرانش فردا -
محاکمه مجدد مبارک و پسرانش به اتهام فساد مالی خبرگزاری جمهوری اسلامی -
محاکمه مجدد مبارک به اتهام فساد مالی تابناک -
محاکمه مجدد مبارک و پسرانش به اتهام فساد مالی عصر ایران -