تاکید آیت الله مکارم بر غیرشرعی بودن اخذ دیرکرد

هر چند اتهام تشکیل جمعیت غیرقانونی در خصوص صدور این رای معیار قرار گرفته است با اینحال محکوم شدگان هیچ فعالیت خشونت آمیزی نداشته و بیشتر در حوزه های فرهنگی و زبانی فعالیت داشته اند
اخبار روز
تابناک - ۴ اسفند ۱۳۹۵

آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از گرفتن جریمه تاخیر در بانک‌ها، این کار را خلاف شرع دانست و گفت: این مسئله ربای آشکار است

منابع خبر