موافقت اعضای شورای شهر با استفساریه شهرداری تهران درباره مصوبه برج باغ

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

اعضای شورای شهر تهران کلیات استفساریه شهرداری درباره مصوبه موسوم به برج باغ را تصویب کردند

منابع خبر