افزایش آپارتمان رهنی در تهران

افزایش آپارتمان رهنی در تهران
عصر ایران
عصر ایران -


دنیای اقتصاد: اکثر موجران در بازار مسکن، نه تنها اجاره بهای واحدهای خود را در تابستان به صورت رهن و اجاره ماهانه تعیین می‌کردند؛ بلکه از طرف دیگر فقط به این نیت واحدشان را به متقاضی واگذار می‌کردند که دریافتی اجاره ماهانه در مدت یکسال، بیشتر از کل مبلغ ودیعه باشد، به این معنی که ارزش اجاره ماهانه در مقایسه با پول پیش دریافتی، بیشتر باشد.

این روش اجاره داری همچنان در دستور کار موجران قرار دارد.

این روزها شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی بیانگر این موضوع است که هرچند تعداد واحدهای رهنی نسبت به دو ماه گذشته افزایش یافته و از سوی دیگر برخی از مالکان هم اظهار می‌کنند که مستاجران بنا به میل خود می‌توانند نحوه پرداخت نرخ اجاره را تعیین کنند؛ یعنی رهن کامل یا رهن با اجاره ماهانه.

اما آن دسته از مالکانی که همچنان سعی دارند آپارتمان‌ها را با شرایط رهن و اجاره ماهانه به بازار عرضه کنند، تصمیم دارند تا درصد بیشتر اجاره بها را از طریق اجاره ماهانه دریافت کنند و چنین موجرانی فقط محدود به مناطق خاص در تهران نیستند؛ بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن کل مناطق مختلف تهران انباشته از چنین مالکانی است.

منابع خبر
افزایش آپارتمان رهنی در تهران عصر ایران -
افزایش آپارتمان رهنی در تهران فرارو -
نبض بازار افزایش آپارتمان رهنی در تهران دنیای اقتصاد -