بان کی مون برتلاش برای پایان دادن به بحران در آفریقای مرکزی تاکیدکرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ بهمن ۱۳۹۲

تهران - ایرنا - ˈبان کی مونˈ دبیر کل سازمان ملل خواستار تحرک جدی جامعه بین الملل برای پایان دادن به ناآرامی در جمهوری آفریقای مرکزی شد.

منابع خبر