فوران مرتفع ترین آتشفشان اورآسیا/ تصویری از فعالیت تماشایی

فوران مرتفع ترین آتشفشان اورآسیا +عکس
شفاف
خبرگزاری مهر - ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، این فوران تماشایی مربوط به آتشفشان "کلیوچوسکایا سوپکا" در شرق روسیه است. این کوه با ارتفاع ۴ هزار و ۷۵۰ متر بلندترین آتشفشان در منطقه اورآسیا است. توده های خاکستر ناشی از فوران این کوه در روزهای اخیر تا ارتفاع ۵ کیلومتری گسترده شده اند و تا دهکده "کلیوسی" در فاصله ۳۳۲ کیلومتری این آتشفشان رسیده اند. براساس گزارش ایتارتاس، به دلیل اینکه اطراف این کوه را بیابان احاطه کرده است گدازه ها تا پیش از رسیدن به روستاهای منطقه در بیابان از حرکت بازمی ایستند و بنابراین درحال حاضر هیچ خطری ساکنان منطقه را تهدید نمی کند. تنها مسئله نگران کننده ای که در مورد این آتشفشان وجود دارد این است که خاکسترها و گازها می توانند برای موتورهای هواپیما ایجاد خطر کنند.

"کلیوچوسکایا سوپکا" یکی از فعالترین آتشفشانهای فعال دنیا است که معمولاً هر ۵- ۶ سال یکبار فوران می کند، اما آخرین فوران این آتشفشان در نوامبر ۲۰۱۰ بوده است

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۱۰ خرداد ۱۳۹۰