هشت هزار و ۲۰۰ مترمربع به فضاهای ورزشی تهران افزوده می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- مدیرکل ورزش و جوانان تهران به بهره برداری سه طرح ورزشی در استان اشاره کرد و گفت: با تکمیل این سه طرح، هشت هزار و ۲۰۰ متر مربع به فضاهای ورزشی استان افزوده می شود

منابع خبر
هشت هزار و ۲۰۰ مترمربع به فضاهای ورزشی تهران افزوده می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸