چهارمین سامانه موشکی اس ۳۰۰ در سوریه مستقر شد

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد چهارمین سامانه موشکی اس۳۰۰ روسیه در شهر مصایف سوریه مستقر شده است

منابع خبر