چهارمین سامانه موشکی اس ۳۰۰ در سوریه مستقر شد

خبرگزاری میزان -

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد چهارمین سامانه موشکی اس۳۰۰ روسیه در شهر مصایف سوریه مستقر شده است

منابع خبر
چهارمین سامانه موشکی اس ۳۰۰ در سوریه مستقر شد خبرگزاری میزان -