۸۰ طرح دانشگاه علوم پزشکی تبریز آماده بهره برداری است

علاوه بر خامنه ای و دفتر وی تعدادی از فرمانده هان ارشد سپاه نیز تحریم شده اند. مقامات آمریکایی اعلام کردند محمدجواد ظریف وزیر خارجه ی اسلامی نیز به زودی در فهرست تحریم های این کشور قرار می گیرد
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۸

تبریز - ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از مجموع ۱۴۰ طرحی که توسط این دانشگاه در حال ساخت است ۸۰ طرح آماده بهره برداری بوده و مابقی نیز تا پایان شهریور ماه سالجاری به بهره برداری می رسند

منابع خبر
۸۰ طرح دانشگاه علوم پزشکی تبریز آماده بهره برداری است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۸