کردهای سوری دو شهر ترکیه را خمپاره باران کردند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل

تهران-ایرنا- کردهای سوریه عصر چهارشنبه در واکنش به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه دو شهر در مناطق جنوبی ترکیه و هم مرز با سوریه را خمپاره باران کردند

منابع خبر
کردهای سوری دو شهر ترکیه را خمپاره باران کردند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل