اجرای حکم مهدی هاشمی نقطه قوت قوه قضائیه است/ برخورد با آقازاده‌ها ادامه یابد

خبرگزاری فارس - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اجرای حکم مهدی هاشمی از نقاط قوت قوه قضائیه است که موجبات اعتماد بیشتر مردم به نظام را فراهم می‌آورد و قوه قضائیه نباید در رسیدگی به پرونده ها تفاوتی میان سایرین با دانه درشت ها قائل شود

منابع خبر