توصیه مهم آیت الله جوادی آملی به وزیر خارجه

الف - ۲۶ آبان ۱۳۹۰

آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار با وزیر امور خارجه توصیه های مهمی خطاب به ایشان مطرح کردند.به گزارش مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیش از ظهر امروز در سفر به قم، با آیت الله العظمی جوادی آملی از مراجع معظم تقلید دیدار و گفتگو کرد.آیت الله العظمی جوادی آملی در این دیدار که در مرکز علوم وحیانی اسراء برگزار شد، خطاب به علی اکبر صالحی وزیر خارجه اظهار داشت: به شما توصیه می کنم در کنار کارهای سیاسی خود مباحث و فعالیت های علمی را کنار نگذارید.وی با بیان اینکه شهید شهریاری هر زمان که به قم می آمدند و با بنده دیدار داشتند از سوابق و ظرفیت علمی شما تعریف می کردند، افزود: شما از سرمایه های علمی کشور هستید و باید برنامه ریزی کنید در هفته ساعاتی را برای مطالعه و فعالیت در زمینه های علمی کنار بگذارید.باید دانشگاهها را درک کردآیت الله جوادی آملی عنوان داشت: باید دانشگاه ها را درک کرد و دانشگاهیان نیز بدانند نظام در خصوص مباحث علمی کوتاه نمی آید و اگر قصوری نیز وجود دارد بدانند که بیش از این در توانایی نظام نیست.علی اکبر صالحی نیز دیدار و گفتگو با آیت الله جوادی آملی را از جلسات دلنشین و فراموش نشدنی زندگی خود عنوان کرد و اظهار داشت: توصیه های آیت الله جوادی آملی در خصوص پرداختن به مباحث علمی مسئولیت سنگینی را بر دوش بنده گذاشت.وزیر خارجه اظهار داشت: دکتر شهریاری نیز علاقه وافری به آیت الله جوادی آملی داشتند.

منابع خبر
وزیر امور خارجه با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ آبان ۱۳۹۰
وزیر امور خارجه با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ آبان ۱۳۹۰