۴نماینده مجلس ایران وارد شهر زلزله زده وان ترکیه شدند

شورش در زندان شهر زلزله زده وان
فرارو
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ آبان ۱۳۹۰

آنکارا - چهار تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به منظور ابراز همدردی با خانواده های قربانیان زلزله استان وان ترکیه و بازدید از مناطق زلزله زده چهارشنبه شب وارد شهر وان شدند.-۱۳۹۰/۰/۴ - ۲۰:۱۲

منابع خبر
۴نماینده مجلس ایران وارد شهر زلزله زده وان ترکیه شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ آبان ۱۳۹۰
‘شورش’ در زندان شهر زلزله زده وان در ترکیه خبرنامه ملی ایرانیان - ۴ آبان ۱۳۹۰
شورش در زندان شهر زلزله زده وان عصر ایران - ۴ آبان ۱۳۹۰
شورش در زندان شهر زلزله زده ترکیه فرهیختگان - ۴ آبان ۱۳۹۰
شورش در زندان شهر زلزله زده ترکیه جهان نیوز - ۴ آبان ۱۳۹۰
۵۰ زندانی متواری به زندان شهر زلزله زده وان بازگشتند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ آبان ۱۳۹۰
شورش در زندان شهر زلزله زده ترکیه جهان نیوز - ۴ آبان ۱۳۹۰