لاریجانی:مجلس مظهر حکمت اداره کشور است

تابناک - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مظهر حکمت اداره کشور است گفت: مرکز پژوهش های مجلس زمانی می تواند موفق باشد که ارتباط گسترده با بدنه تحقیقاتی و اندیشمندان جامعه برقرار کند

منابع خبر