جاسوسی آمریکا و انگلیس از مذاکرات ۱+۵

جهان نیوز - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

بر اساس سندی که «ادوارد اسنودن» افشاگر اسناد جاسوسی آمریکا به تازگی منتشر کرده بر نگرانی‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا از تونمندی‌های سایبری ایران صحه می‌گذارد.

منابع خبر