تقویت ارتباط جامعه و دانشگاه از مسیر رسانه می‌گذرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

شیراز- ایرنا- رئیس دانشگاه شیراز با بیان این که "تقویت ارتباط جامعه و دانشگاه از مسیر رسانه می‌گذرد" گفت: رسانه‌ها می‌توانند مسائل حوزه‌های تخصصی دانشگاهی را با بدنه جامعه به اشتراک بگذارد

منابع خبر
تقویت ارتباط جامعه و دانشگاه از مسیر رسانه می‌گذرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ خرداد ۱۳۹۸